Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- C

Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Een meerderheid in de commissie is vooralsnog niet overtuigd van de noodzaak van een commissieoverstijgend debat, waarin wordt bezien wat privatiseringen betekenen voor het functioneren van de Rijksdienst. De commissie besluit hierover op 8 september verder te beraadslagen. De fractie van de ChristenUnie levert een schriftelijk voorstel voor zo'n debat aan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman