T02112

Toezegging Voorstellen verbetering systematiek EU-begroting (34.085 V)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Strien, toe dat de minister van Financiën een brief zal sturen met daarin concrete voorstellen tot verbetering in de systematiek van de EU-begroting.


Kerngegevens

Nummer T02112
Status voldaan
Datum toezegging 31 maart 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden ir. drs. G.A. van Strien (PVV)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen EU-begroting
systematiek
Kamerstukken Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2014 (najaarsnota) (34.085 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 26, item 7, blz. 6

Minister Koenders:

De heer Van Strien (PVV):

Als ik het goed begrijp, gaat de minister de Kamer een brief sturen. In die brief gaat hij een aantal vragen, dat nu is gesteld, beantwoorden. Mag ik ervan uitgaan dat de minister ook mijn vragen beantwoordt, in die zin dat ik een vergelijking krijg met alle bni's, inclusief de schattingen, die daar een onderdeel van vormen, van alle lidstaten die deze bijdrage voor de EU samen leveren? Als ik het zo formuleer, mag ik ervan uitgaat dat die cijfers in de brief komen?

Minister Koenders:

Dat is niet de toezegging die ik heb gedaan. Ik heb geen toezegging gedaan over het schrijven van een brief. Ik heb aangegeven dat de minister van Financiën de Kamer een brief zal schrijven. In die brief wordt ingegaan op de mogelijkheden om het systeem te verbeteren.


Brondocumenten


Historie