Mr. D.J.H. van Dijk  (SGP) 1

Diederik van Dijk (1971) was vanaf 9 juni 2015 tot 6 december 2023 lid van de SGP-fractie in de Eerste Kamer. Tijdens zijn lidmaatschap was hij vice-fractievoorzitter, fractiesecretaris en penningmeester.


Anciënniteit

3102 dagen
(9 juni 2015 tot 6 december 2023)