Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

- E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

Brief van de minister van EZ van 15 april 2015 in reactie op brief van 13 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 34175, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt mogelijk geleverd door de fractie van GroenLinks (Vos); uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015. Indien dit het geval is, zal de conceptbrief per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer