De Fractie-De Lange is op 1 mei 2015 ontstaan doordat de heer Kees de Lange uittrad uit de fractie van de Onafhankelijke Senaatsfractie. 

De fractie was van 1 mei 2015 tot 1 juni 2015 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer.