Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

- Kort plenair debat over wetsvoorstel 33.873 (R2026)

De commissie, met uitzondering van de leden van de fractie van de PVV, stemt in met de inbreng van de commissievoorzitter in eerste termijn van het korte plenaire debat over wetsvoorstel 33873 (R2026) op 19 mei 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman