Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

- Verstatelijking Verispect B.V.

Brief van de minister van Economische Zaken van 7 april 2015 in reactie op brief van 20 maart 2015 (verslag schrifteiljk overleg C, AA)

De commissie neemt de brief van 7 april 2015 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer