Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)

- 33900

Aanpassing kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2015 over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het wetsvoorstel (33900, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman