Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
T02023

Toezegging Informeren Kamer inzake onderhandelingen en aanpassen verdrag Marokko (33.162)

De commissie neemt de brief van de minister van SZW over de uitkomst van de onderhandelingen over het socialezekerheidsverdrag met Marokko (33162, L) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren