Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof (33.669)

- Voorlegging Programma Aanpak Stikstof en ontwerpregeling programmatische aanpak stikstof

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van EZ van 9 januari 2015 (33669, I)

De commissie besluit de bespreking van de brief en de bijlagen aan te houden tot 20 januari 2015.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer