Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's jeugdwet (33.674 / 33.684) (T01888)

- T01888 - Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 12 november 2014 (33684, Q)

De commissie neemt de brief van 12 november 2014 (33684, Q) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging hiermee als voldaan. De commissie ontvangt graag het verslag van het algemeen overleg van 11 december 2014 over de voortgang decentralisatie zorg in de Tweede Kamer, zodra dit beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer