Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's jeugdwet (33.674 / 33.684) (T01888)

- T01888 - Toezegging Uitvoering PIA's bij scenario's Jeugdwet

Brief van de staatssecretarissen van VWS en V&J van 12 november 2014 (33684, Q)

De commissie besluit op 2 december 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De staf bereidt een korte notitie voor.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer