Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reduceren regeldruk (33.253) (T01800)

- T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met 3 bijlagen - van de minister van VWS van 18 november 2014 in reactie op brief van 1 oktober 2014 (verslag schirftelijk overleg 33253, M)

De bespreking van de brief in reactie op de toezegging wordt aangehouden tot 2 december 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer