Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Planning, opzet en opdracht evaluatie staatkundige structuur (33.400 IV) (T01753)

-
Evaluatie justitiƫle Rijkswetten

De commissie besluit de brief van de minister van V&J van 12 november 2014 (34000 IV, F) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01753 als deels voldaan te beschouwen, in afwachting van informatie over het meenemen van functie, naamgeving en bevoegdheden van de Rijksvertegenwoordiger bij de evaluatie van de WolBES en de FinBES. Zij wenst voorts de evaluatie van de justitiƫle Rijkswetten af te wachten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman