Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toepassing stukloon (33.623) (T01933)

- T01933

Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie neemt de brief van 12 november 2014 (33623, I) voor kennisgeving aan. Toezegging T01933 kan als voldaan worden beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren