Geert Jan Hamilton Vice-President Association of Secretaries General of ParliamentsDe Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Geert Jan Hamilton, is op 14 oktober 2014 in Genève bij acclamatie gekozen tot Vice-President van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP). Hij kreeg op 13 oktober gelegenheid zijn kandidatuur in de algemene vergadering van de ASGP toe te lichten. De ASGP is gelieerd aan de Interparliamentary Union (IPU) en is de wereldorganisatie van secretarissen-generaal/griffiers van nationale parlementen. Nagenoeg alle ambtelijke topfunctionarissen van nationale parlementen zijn lid van de ASGP die twee maal per jaar parallel aan de IPU vergadert. 

G.J.A. Hamilton
Grotere versie foto

De ASGP heeft tot doel bij te dragen aan de versterking van het functioneren van parlementen door de uitwisseling van ervaringen op het terrein van parlementaire organisatie en ondersteuning in brede zin. De Vereniging vergadert aan de hand van vergelijkende rapporten, communicaties en documenten die door de leden worden ingebracht.

Hamilton gaf de afgelopen jaren presentaties over papierloos parlement, parlementaire diplomatie, integriteit, de rol van nationale parlementen binnen de Europese Unie en de inhuldiging van de Koning in het parlement in een constitutionele monarchie (te vinden op www.asgp.co). Hij was de afgelopen drie jaar lid van het Executive Committee van de ASGP. Hij is sinds 2006 Griffier van de Eerste Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
G.J.A. Hamilton