34.051

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Verruiming vrijheid van meningsuitingDit initiatiefvoorstel van het voormalig Tweede Kamerlid Van Klaveren wijzigt het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting.


Stand van zaken

Vervallen
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is op 17 mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers.


Kerngegevens

ingediend

10 oktober 2014

titel

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten