Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 29 augustus 2014 in reactie op brief van 7 juli 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, E)

Inbreng voor nader voortgezet schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Koning (PvdA) en Vos (GroenLinks).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer