Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toepassing stukloon (33.623) (T01933)

- T01933

Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie stelt de conceptbrief ongewijzigd vast. De brief wordt namens de commissie aan de minister verstuurd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren