Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475) (T01813)

-
Toezeggingen T01813 en T01815

Toezegging Verlenging tewerkstellingsvergunning (33.475); Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475)

De commissie neemt kennis van de brief van 1 oktober 2014 en beschouwt de toezeggingen T01813 en T01815 hiermee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren