Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toepassing stukloon (33.623) (T01933)

- T01933

Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie besluit de conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 2 september 2014 (33623, H en bijlage) aan te passen en de brief op 7 oktober 2014 ter vaststelling te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren