Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toepassing stukloon (33.623) (T01933)

- Toezeggingen T01976 en T01933

Toezegging Herziening minimumloon (33.623 G); Toezegging Toepassing stukloon (33.623)

De commissie handhaaft T01933 als openstaand en beschouwd T01976 als voldaan. Het lid Sent (PvdA) geeft aan nadere vragen te willen stellen. Een conceptbrief zal tijdens de commissievergadering van 30 september 2014 besproken worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren