Stemming over programmatische aanpak stikstof uitgesteldDe Eerste Kamer heeft dinsdag 23 september 2014 de stemming over het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof aangehouden. De Kamer is in afwachting van de uitkomsten van een quick scan van de verschillen tussen de berekeningen en de feitelijke metingen van stikstofemissie. Over deze quick scan wordt momenteel overleg gevoerd tussen staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en de provinciebesturen. In verband hiermee is de stemming over het wetsvoorstel en de twee moties uit het plenaire debat van 10 september vooralsnog uitgesteld.

Het wetsvoorstel Programmatische aanpak stikstof wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998 om door verlaging van stikstofdepositie de doelen voor de Natura-2000 gebieden te realiseren en tegelijkertijd meer ruimte te creëren voor groei en ontwikkeling van stikstofemissie-activiteiten. 

Zie ook:


Deel dit item: