Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reduceren regeldruk (33.253) (T01800)

-
T01800 - Toezegging reduceren regeldruk

Brief - met bijlagen - van de minister van VWS van 18 juli 2014 (33253, K)

De commissie besluit de bespreking van de brief in reactie op de toezegging aan te houden tot 23 september 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer