T01943

Toezegging Lijst pluspunten EU (33.877)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de heer Van Boxtel (D66) en een vraag van het lid De Vries (PvdA), toe de Kamer een lijst met zaken waar de EU in de komende jaren volgens de regering meer aan zal moeten doen, voor de vergadering van de Europese Raad te doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T01943
Status voldaan
Datum toezegging 15 april 2014
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden Mr. R.H.L.M. van Boxtel (D66)
prof.mr. K.G. de Vries (PvdA)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Staat van de Unie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 30

Minister Timmermans:

Er zijn ook veel vragen gesteld over de subsidiariteit. Toevallig is vandaag ook een artikel in Vrij Nederland verschenen, waarin nogal badinerend wordt gedaan: Nederland had 54 voorstellen ingediend en dat had allemaal wat minder gekund, want er zijn er maar vijf gerealiseerd terwijl over twintig daarvan nog gepraat wordt en dus is het een mislukking. Hier is echt sprake van een misverstand en dat is ook in de Tweede Kamer al uitvoerig aan bod gekomen.

De lijst met 54 onderwerpen die mogelijk in Europa in discussie zouden kunnen worden gebracht, is een voorzet vanuit Nederland om vanuit ons perspectief te bekijken welke onderwerpen we beter in de lidstaten kunnen behandelen, omdat er geen toegevoegde waarde is in Europees optreden. Ons gaat het om die state of mind, dat wil zeggen dat je bereid bent om naar de Europese agenda te kijken vanuit de vraag wat Europa echt moet doen omdat we het nationaal niet meer kunnen en wat thuis in de lidstaat kan worden gedaan, omdat er geen toegevoegde waarde van Europa is. Anderhalf jaar geleden zijn wij met deze exercitie begonnen en wij ondervonden ontzettend veel weerstand. Heel veel lidstaten zagen er een Britse agenda in en de instellingen zagen hun positie daardoor bedreigd. Barroso heeft zich voor dit initiatief uitgesproken en twee of drie weken geleden heb ik samen met mijn Duitse collega Steinmeier een artikel geschreven, waarin we deze koers verder bepleitten. Het lid van het Europees Parlement Elmar Brok van de Christen-Democraten was er eerst heel erg op tegen, maar wil nu ook met mij een artikelschrijven over dit onderwerp, omdat hij dit de klassieke Christen-Democratische doctrine over subsidiariteit vindt, waaraan invulling moet worden gegeven. Zo heeft iedereen zijn invulling van subsidiariteit, maar ik gun hem dat van harte.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 31

De heer Van Boxtel (D66):

[...] Ik heb de minister in eerste termijn gevraagd wat het hele project heeft opgeleverd. Dat was een prachtig mooi artikel en een andere mindset. Ik wilde wijzen op het feit dat het door heel veel mensen als een negatieve agendasetting wordt gezien: Europa doet te veel, bemoeit zich met allerlei dingen waar het zich helemaal niet mee bezig moet houden en er kan van alles af. Als je de facto kijkt wat het opgeleverd heeft, is dat bijzonder weinig. Dat vind ik helemaal niet erg en ik wil best aan die mindset denken. Ik heb ook gezegd dat Europa op onderdelen moet veranderen. Het gaat mij erom in welke toonzetting je dit soort punten verkoopt. Ik hoed me al in aanloop naar de verkiezingen in mei. Sommige partijen zullen gaan zeggen dat ze vijf terreinen hebben bedacht waar Europa zich mee bezig moet houden. Ik voorspel u dat het een pandemonium wordt. Niemand heeft immers dezelfde vijf punten.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 33

De heer De Vries (PvdA):

[...] Ik wil nog iets zeggen over de subsidiariteit. Ik ben het helemaal eens met de heldere gedachtegang van de minister. De door hem geschetste spanning tussen verschillende bestuurslagen is al eeuwenlang praktijk. Een en ander moet inderdaad tussen de oren komen. Ik begrijp echter ook de vraag van de heer Van Boxtel heel goed. Zou diens probleem niet kunnen worden weggenomen als de regering, naast een lijstje van zaken die Europa niet meer zou moeten doen, ook een lijstje publiceert met zaken die Europa wel zou moeten doen?

Minister Timmermans:

Op dit punt zal de Europese Raad op 27 mei en daarna in juni een discussie voeren. De beide Kamers mogen in de voorbereiding van die twee Europese Raden — ik moet nog even bekijken of dat vlak voor mei of vlak voor juni moet zijn — van de regering verwachten dat zij haar lijstje opstelt met zaken waar Europa in de komende jaren meer aan zal moeten doen. Ik zeg de Kamer toe dat dit in de vorm van een geannoteerde agenda of anderszins naar de Kamer toe zal komen tegen de tijd dat die discussie wordt gevoerd in de Europese Raad.

De heer Van Boxtel (D66):

Kan dat voor de verkiezingen?

Minister Timmermans:

Ik zal mij in het kabinet verstaan over het moment waarop wij dat zouden kunnen doen.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 44-45

De heer Van Boxtel (D66):

Ik zeg de minister ook graag dank voor zijn toezegging op het verzoek van de heer De Vries om een Eerste Kamer brief met plus- en minpunten van de EU. Dan hebben wij het dus niet alleen over de subsidiariteit, maar ook over de terreinen waar wij Europa juist sterk vinden en misschien nog sterker willen maken. Als het kan, zie ik die brief graag voor 22 mei tegemoet, want het zou toch doodzonde zijn als wij niet voor de Europese verkiezingen weten hoe het kabinet daartegen aankijkt.


Brondocumenten


Historie

 • 23 september 2014
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
 • 18 september 2014
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken toezeggingen
   voor kennisgeving aangenomen door de Eerste Kamercommissie BZK/AZ op 23 september 2014 voor zover het de toezegging 'Toezending conceptversie richtlijn' (T01237) betreft.
   De commissie EUZA besloot als volgt: de toezeggingen met nummer T01943, T01936 en T01942 worden als voldaan beschouwd. De status van de toezeggingen met nummer T01191 (deels voldaan), T01712 (openstaand), T01937 (openstaand), T01941 (openstaand) blijft ongewijzigd. De toezegging met nummer T01944 wordt afgevoerd als toezegging.
   EK, A
 • 15 april 2014
  toezegging gedaan