T01937

Toezegging Internet voor ouderen (33.877)De Minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Nagel (50plus), toe na te gaan of de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van 50-plussers in de EU, en in het bijzonder in Nederland, moet worden ondersteund.  


Kerngegevens

Nummer T01937
Status voldaan
Datum toezegging 15 april 2014
Deadline 1 januari 2015
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden J.G. Nagel (50PLUS)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europees Sociaal Fonds
internet
ouderen
Staat van de Unie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 13

De heer Nagel (50-PLUS):

Ook zouden wij van de minister willen weten of hij met ons van mening is dat het van zeer groot belang is de digitale vaardigheden van 50-plussers in de EU te bevorderen met geld uit het Europees Sociaal Fonds. Dat is belangrijk voor mensen die niet opgegroeid zijn met internet. Het is belangrijk voor hun sociale contacten, maar ook voor talrijke praktische zaken, zoals bankieren, aangifte doen, communiceren met de overheid en het verkrijgen van informatie, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheid.

Handelingen I 2013-2014, nr. 27, item 8 - blz. 52

Minister Timmermans:

Er is gevraagd of er vanuit het Europees Sociaal Fonds nog wat kan gebeuren aan internet voor ouderen. Ik weet niet of dit uit het Sociaal Fonds gefinancierd kan worden. Ik kan met cijfers onderbouwen dat de internetdichtheid in Nederland hoger is dan in welke andere lidstaat van de EU dan ook. Ik vermoed dat dit niet anders is onder ouderen. Hierbij geef ik meteen toe dat ik een beetje uit casuïstiek van mijn eigen ouders redeneer, maar ik heb de indruk dat dit misschien wat breder in de samenleving is. Ik wil best laten nagaan of er op dit vlak een specifiek probleem aan de orde is. Ik zal die vraag doorspelen aan minister Asscher.


Brondocumenten


Historie