Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Werkgelegenheidseffecten MKB (33.818) (T01909)

-
T01909

Toezegging Werkgelegenheidseffecten MKB (33.818)

De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister van SZW om de Kamer in het voorjaar 2015 te informeren over de werkgelegenheidsontwikkeling (brief van 30 juni 2014; 33818, H). De toezegging blijft in afwachting daarvan als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren