Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Modernisering van het Arbitragerecht (33.611)

- 33611

Modernisering van het Arbitragerecht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren