Eerste Kamer spreekt met deskundigen over ParticipatiewetDe Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op dinsdag 15 april een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma (SZW) voor een Participatiewet. De Kamer wil een aantal organisaties, onder meer die van de sociale werkvoorziening, de sociale diensten, de vakbonden en het UWV, horen over met name de uitvoeringsaspecten van de nieuwe wet. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten gaan de wet, die onderdeel is van de grote decentralisatieoperatie die het kabinet Rutte-II heeft ingezet, uitvoeren.

Het wetsvoorstel voor de Participatiewet vervangt het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen dat op 1 februari 2012 door het kabinet Rutte-I bij het parlement werd ingediend. Het kabinet Rutte-II heeft het wetsvoorstel gewijzigd en een andere naam gegeven: de Participatiewet. De Tweede Kamer is op 20 februari 2014 akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor de Participatiewet: VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en het lid Bontes stemden voor.

Het voorbereidend onderzoek van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt plaats op 13 mei 2014. De planning is erop gericht het voorstel, eventueel gezamenlijk met het voorstel Wet werk en bijstand, op 24 juni 2014 plenair in de Eerste Kamer te behandelen.

De bijeenkomst vindt dinsdag 15 april plaats van 17.00 tot 19.00 uur in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer en is voor publiek toegankelijk, maar ook live te volgen via www.eerstekamer.nl


Deel dit item: