Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 8 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kernenbeleid onderdeel van evaluatie (32.242) (T01199)

- T01199

kernenbeleid onderdeel van evaluatie (32.242)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 maart 2014 inzake evaluatie herindeling Súdwest-Fryslan (32242, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezegging als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman