Levendig debat Staten Zeeland en Zuid-Holland met Eerste KamerLeden van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland en Zuid-Holland hebben donderdag 3 april onder leiding van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in de Eerste Kamer levendig gedebatteerd met Eerste Kamerleden over enkele in deze provincies actuele thema's. Ook de Commissarissen van de Koning in de beide provincies, Han Polman (Zeeland) en Jaap Smit (Zuid-Holland|), namen deel aan het debat, waarin tal van aanwezigen interrupties pleegden. De ontmoeting was de vijfde in een reeks provinciebezoeken die op initiatief van de Eerste Kamer worden gehouden. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen belangrijke doelgroep vergroten; de leden van de Eerste Kamer worden immers vierjaarlijks door de Provinciale Staten gekozen.

Het debat voor de provincie Zeeland ging over de ‘Toekomstvisie Zeeland 2040’ die Provinciale Staten van Zeeland hebben opgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de provincie, mede in relatie tot de Omgevingswet. Het Zeeuwse VVD-Statenlid Tobias van Gent hield hierover een inleiding, co-referent was het Eerste Kamerlid Koos Schouwenaar (VVD). Op verzoek van Zuid-Holland ging het debat daarna over decentralisatie van rijkstaken en het opheffen van de WGR+ (Wet Gemeenschappelijke regelingen). Hierover hield het Zuid-Hollandse Statenlid Ron Hillebrand (PvdA) een inleiding, met als co-referent het Eerste Kamerlid Ruud Koole (PvdA).

Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol heette de deelnemers voor de aanvang van de debatten in de Hall welkom met een korte inleiding. Zij hield de provinciale vertegenwoordigers onder meer voor dat er niks gezocht moest worden achter het gezamenlijk uitnodigen van Zeeland en Zuid-Holland, met een knipoog naar de eerdere ontmoeting van de Senaat met gezamenlijke provinciale vertegenwoordigers van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, drie provincies die het kabinet wil laten fuseren.

Het debat was via www.eerstekamer.nl live te volgen. Een schriftelijk verslag volgt nog..


Deel dit item: