Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 1 april 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475) (T01813)

-
T01813

Toetsing tewerkstellingsvergunning (33.475)

De commissie besluit de minister van SZW naar aanleiding van de toezegging enige vragen voor te leggen.De conceptbrief wordt onder de leden van de commissie verspreid.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren