Staten Zeeland en Zuid-Holland in gesprek met Eerste KamerEen delegatie van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zeeland en Zuid-Holland discussieert donderdag 3 april in plenaire zaal van de Eerste Kamer met een vertegenwoordiging van Eerste Kamerleden over actuele thema's. Onderwerpen zijn de Toekomstvisie Zeeland 2040 en de Omgevingswet, en de decentralisatie van taken van het Rijk. De ontmoeting is onderdeel van regelmatig terugkerende bezoeken van provincies aan de Eerste Kamer.

Over de Toekomstvisie Zeeland 2040 houdt het Zeeuwse VVD-Statenlid Tobias van Gent een inleiding. Co-referent is het Eerste Kamerlid Koos Schouwenaar (VVD). Daarna volgt er een discussie.

Over de decentralisatie van Rijkstaken houdt het Zuid-Hollandse Statenlid Ron Hillebrand (PvdA) een inleiding. Coreferent is het Eerste Kamerlid Ruud Koole (PvdA). Ook hierna vindt een discussie plaats.

Het bezoek van de Staten van Zeeland en Zuid-Holland is het vijfde in een nieuwe reeks van provinciebezoeken. Op initiatief van de Eerste Kamer zijn in de vorige Kamerperiode alle provincies uitgenodigd om in en met de Senaat te discussiëren over diverse onderwerpen. De Senaat besloot in de Kamerperiode 2011–2015 alle provincies opnieuw uit te nodigen. De Eerste Kamer wil met deze bezoeken de banden met de provincies aanhalen en haar zichtbaarheid bij deze voor hen zo belangrijke doelgroep vergroten.

De voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, heet de deelnemers om 10.45 uur met een korte inleiding welkom. Om 11.00 uur is er een fotomoment in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Het debat vindt plaats tussen 11.05 uur en 12.30 uur en is toegankelijk voor journalisten. Het debat is ook via www.eerstekamer.nl te volgen.


Deel dit item: