Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 25 maart 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Versterking besturing bij instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (31.821)

- 31821, J / toezegging T01143

Brief inzake Wijziging Uitvoeringsbesluit 2008; Versterking besturing bij instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten

De brief van de minister van OCW d.d. 18 maart 2014 inzake Wijziging Uitvoeringsbesluit 2008 (31821, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01143 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman