Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de toezichtsverslagen en jaarverslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) die zijn gepubliceerd na 1 juli 2013.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft op 25 mei 2021 besloten de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie 15 april 2021 (EK 29.924, A met bijlagen) met de beleidsreactie op CTIVD-onderzoek naar de inzet van bijzondere bevoegdheden ter ondersteuning van een goede taakuitvoering van de AIVD en MIVD te betrekken bij de behandeling van een aangekondigd wijzigingsvoorstel van de Wiv2017, samenhangend met de evaluatie van deze wet. Zie ook dossier 34.588.


Kerngegevens

begonnen

1 juli 2013

titel

Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-146] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-146] documenten