T01877

Toezegging Toezicht kinderopvang (33.538)De minister van SZW zal de Kamer na de zomer informeren over het verbeteren van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang en de voortgang van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren.


Kerngegevens

Nummer T01877
Status voldaan
Datum toezegging 25 juni 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kinderopvang
toezicht
Kamerstukken Wijzigingswet kinderopvang 2013 (33.538)


Uit de stukken

Handelingen I 20122013, nr. 32-11-blz. 50

Minister Asscher:

Na de zomer informeren we de Eerste en Tweede Kamer over de maatregelen en voornemens om het kwaliteitstoezicht nog verder te bevorderen en het nalevingstoezicht te verminderen. Dus wat meer toetsen aan de voorkant, te weten het toetsen van de daadwerkelijke kwaliteit, en wat minder de klassieke afvinklijstjes zoals ze tot op heden nog in veel gemeenten worden gehanteerd bij het toezicht op de kinderopvang


Brondocumenten


Historie