Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

-
Regeling medezeggenschap bij pensioenregelingen.

Brief staatssecretaris SZW van 17 januari 2014 over de regeling medezeggenschap pensioenregelingen

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris SZW d.d. 17 januari 2014 over de regeling medezeggenschap pensioenregelingen voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren