T01812

Toezegging Algemeen Werkloosheidsfonds (33.481)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Kneppers, toe dat het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bedoelt is voor de uitvoering van de Werkloosheidswet en niet gebruikt zal worden voor allerlei andere doeleinden. 


Kerngegevens

Nummer T01812
Status voldaan
Datum toezegging 5 november 2013
Deadline 1 januari 2015
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen Algemeen Werkloosheidsfonds
Werkloosheidswet
Kamerstukken Financiering van de Sociaal-Economische Raad (33.481)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr.6-9- blz. 54

Minister Asscher:

Ik ga eerst in op het AWf als financieringsbron, want op dat punt zit de belangrijkste aarzeling, met name in het betoog van de VVD namens een aantal partijen. Ik kan mij die twijfel voorstellen. Ik kan mij die aarzeling ook voorstellen. Het Algemeen Werkloosheidsfonds heeft tot doel de Werkloosheidswet uit te voeren. Dat willen wij ook zo houden. Het AWf moet niet worden opgetuigd voor allerlei doelen die daarmee niets te maken hebben.

Handelingen I 2013-2014, nr.6-9- blz. 56-57

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD):

Alles wat gezegd wordt is waar. Het is een bescheiden budget. Je kunt dit bagatelliseren en je afvragen waar wij het eigenlijk over hebben, slechts 0,02%, maar dat was mijn punt niet. Mijn punt was een principieel punt. Dit is een doelfonds en dat moet je niet met andere dingen verwarren en verwateren. Het is dus een principieel punt versus een pragmatische oplossing. Dat blijft een beetje zo. Nu er een schaap over de dam is, volgen er straks misschien wel meer. Dat is mijn angst. Straks financieren wij veel meer uit het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Minister Asscher:

Ik zeg tegen mevrouw Kneppers dat het niet mijn bedoeling was om te miskennen dat hier ook principiële kwesties aan de orde zijn. Ik heb die goed gehoord en begrepen. Ik ben daarop ook ingegaan met de erkenning dat ik het niet ideaal vind. Het kabinet wil niet dat het AWf straks wordt volgeplempt – mevrouw Kneppers zei: als een schaap over de dam is – met allerlei maatschappelijke hobby's om het maar eens even huiselijk uit te drukken. Ik zeg toe dat dat niet gebeurt. Het is zinloos om al te ver terug te kijken in het verleden, maar de wijze waarop is omgesprongen met het AWf is niet zonder risico geweest.


Brondocumenten


Historie