Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Reduceren regeldruk (33.253) (T01800)

-
Toezegging Reduceren regeldruk (T01800)

De commissie stelt de brief naar aanleiding van de toezegging over het reduceren van de regeldruk als commissiebrief vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer