Leden Tweede en Eerste Kamer in gesprek met Voorzitter Europees ParlementDe Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz, bracht op 2 december 2013 een bezoek aan de Staten-Generaal.

Hij sprak daar onder met leden van de commissies voor Europese Zaken en voor Financiën van Tweede en Eerste Kamer. Tijdens dit openbare gesprek benadrukte de heer Schulz dat de Europese Unie zich vooral moet richten op enkele hoofdthema’s die alleen op Europees niveau geadresseerd kunnen worden; niet met onderwerpen die beter op nationaal niveau geregeld kunnen worden. Hij noemde onder meer klimaatverandering, de wereldhandel en internationale georganiseerde misdaad als zaken waar de EU zich primair op zou moeten richten. Dat vergt volgens hem wel een mentaliteitsverandering van de Europese instellingen, het Europees Parlement incluis.

Met de heer Schulz, die zich namens de Europese Sociaaldemocraten kandidaat heeft gesteld voor functie van Voorzitter van de Europese Commissie, werd eveneens gesproken over de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2014. Vanuit de Eerste Kamer is in dit verband onder meer Straatsburg als tweede zetel van het Europees Parlement aan de orde gesteld.

Aansluitend aan het gesprek vond een werklunch plaats van Tweede en Eerste Kamerleden met de heer Schulz. De Voorzitters van beide Kamers, mevrouw Van Miltenburg van de Tweede Kamer en mevrouw Broekers-Knol van de Eerste Kamer, spraken de Voorzitter van het Europees Parlement daarbij toe.


Deel dit item: