Ontmoeting Eerste Kamer-Luxemburgse Raad van StateDe Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol, en de Kamerleden Hans Franken, Ruud Koole en Tiny Kox hebben op donderdag 28 november 2013 een delegatie van de Luxemburgse Raad van State, de Conseil d'État, ontvangen. De Luxemburgse delegatie bestond uit de voorzitter van de Conseil d'Etat, de heer Victor Gillen, de leden Viviane Ecker, Georges Pierret, Paul Schmit en Albert Hansen en werd begeleid door de ambassadeur van Luxemburg in Nederland, Pierre-Louis Lorenz.

Delegatie Luxemburgse Raad van State met senatoren Tiny Kox, Hans Franken en Griffier Geert Jan Hamilton
Grotere versie foto

Tijdens een gedachtewisseling zijn de wetgevingsprocessen in beide landen belicht en is de rol van de Conseil d'État en van de Eerste Kamer in de onderscheiden processen uitgebreid besproken. De Luxemburgse Conseil d'État heeft bevoegdheden die deels vergelijkbaar zijn met de Afdeling Advisering van de Nederlandse Raad van State, maar heeft daarnaast ook bevoegdheden die verder strekken.. Zo geeft de Conseil d'État ook tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in het - unicamerale - parlement adviezen, bijvoorbeeld over nota’s van wijziging en ingediende amendementen. De Conseil d’Etat voelt in de constitutionele toetsing van, gewijzigde, wetsvoorstellen verwantschap met de Eerste Kamer. Ten aanzien van de samenstelling van de Conseil d'État is uiteengezet dat een deel van de leden benoemd wordt door de regering en dat een deel van de leden via een indirecte verkiezing, namelijk door het parlement, wordt gekozen. De Luxemburgse Conseil d’Etat is op grond van haar bijzondere staatkundige positie waarnemend lid van de Association of European Senates. Tot slot is in het kader van de scheiding der machten ook gesproken over de verhoudingen tussen de verschillende Luxemburgse staatsorganen en de ervaringen van de Conseil d'État met de afsplitsing van bestuursrechtspraak als gevolg van het Procola-arrest.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Delegatie Luxemburgse Raad van State met senatoren Tiny Kox, Hans Franken en Griffier Geert Jan Hamilton
Afbeelding 1 - Delegatie Luxemburgse Raad van State met senatoren Tiny Kox, Hans Franken en Griffier Geert Jan Hamilton