Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Planning, opzet en opdracht evaluatie staatkundige structuur (33.400 IV) (T01753)

- T01750 en T01753

Planning, opzet en opdracht evaluatie staatkundige structuur (33.400 IV); Toezending rapport taakverlichting en deregulering (33.400 IV)

De commissie besluit om met de regering in schriftelijk overleg te treden in reactie op de twee brieven d.d. 7 november 2013 (33750 IV, B) en d.d. 18 november 2013 (33750 IV, C) van de minister van BZK. Hiervoor wordt inbreng geleverd door de leden van de commissie, op basis waarvan een conceptbrief zal worden opgesteld. Voorts besluit de commissie toezegging T10750 als voldaan te beschouwen en toezegging T01753 als "openstaand" geregistreerd te laten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman