27.570 (R1672)

Initiatiefvoorstel-Van Laar Beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoeDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Laar (PvdA) regelt dat aangelegenheden van het Koninkrijk alleen nog maar bij of krachtens rijkswet kunnen worden vastgesteld. Op dit moment is het ook mogelijk Koninkrijksaangelegenheden te regelen bij zelfstandige Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvR).


Stand van zaken

Het voorstel (EK 27.570 (R1672), A) is op 14 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.

Bij brief van 2 oktober 2015 heeft het lid Van Laar de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen van het lid Van Oven (TK 27.570 (R1672) nr. 9).


Kerngegevens

ingediend

28 december 2000

titel

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten