30.830

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Rechtsbescherming in asielzaken
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 21 december 2017 (TK, 17) heeft het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) dit wetsvoorstel overgenomen en het voorstel daarbij ook ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten