31.331

Initiatiefvoorstel-Becker Verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen
Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het Tweede Kamerlid Becker heeft bij brief van 22 april 2022 medegedeeld het initiatief van dit voorstel over te nemen van het vertrokken lid Kamp. Het voorstel is daarna ingetrokken (TK, 4 met bijlage).


Kerngegevens

ingediend

24 januari 2008

titel

Voorstel van wet van het lid Becker tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten