33.369

Initiatiefvoorstel-Bosma Verruiming van de vrijheid van meningsuiting
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Dit wetsvoorstel is oorspronkelijk ingediend door de heer Driessen. De heer Bosma heeft in verband met vertrek van de heer Driessen uit de Tweede Kamer de verdediging van dit wetsvoorstel overgenomen (TK 33.369, nr. 4).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2012

titel

Voorstel van wet van het lid Bosma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten