Deze nota (TK 33.750, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2014. In de Miljoenennota is ook het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2014. Tevens zijn de op 11 oktober 2013 gemaakte Begrotingsafspraken 2014 (TK 33.750, nr. 19) in dit dossier opgenomen.


Stand van zaken

Bij brief van 11 maart 2014 (EK 33.750, T) is de minister-president door de Voorzitter van de Eerste Kamer geïnformeerd over de datum van de Algemene politieke beschouwingen 2014, over het standpunt van de Eerste Kamer met betrekking tot de begrotingsbehandelingen in 2014 en over spoedeisende wetsvoorstellen die op 1 juli 2014 respectievelijk 1 januari 2015 in werking zouden moeten treden en/of aanvaard zouden moeten zijn door de Eerste Kamer. Een aantal Eerste Kamercommissies hebben op 8 april 2014 het verslag van het schriftelijk overleg van 2 april 2014 (EK 33.750, U) over spoedeisende wetsvoorstellen in de eerste helft van 2014 besproken.

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 29 oktober 2013. Tijdens dat debat zijn 9 moties ingediend

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 november 2013. Tijdens dit debat werden drie moties ingediend:

Deze motie is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van het CDA stemde voor.

Deze motie is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS stemden voor.

Deze motie is op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. 50PLUS, OSF, D66, PvdD, SP, GroenLinks en ChristenUnie stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2013

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-101] documenten