Nadere vragen Eerste Kamer over wetsvoorstellen pensioenen



De Eerste Kamer gaat staatssecretaris Weekers (Financiën) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) nadere vragen stellen over de wetsvoorstellen

Vier fracties (VVD, SP, 50PLUS en OSF) hebben behoefte aan het stellen van nadere vragen naar aanleiding van de antwoorden van de bewindslieden in de eerste schriftelijke ronde ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen worden naar verwachting op dinsdag 8 oktober 2013 in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer behandeld. Daarover valt op 24 september 2013 een definitief besluit.

Op verzoek van de beide bewindslieden behandelt de Eerste Kamer deze wetsvoorstellen met voorrang. Al tijdens het zomerreces hebben de Eerste Kamerfracties inbreng geleverd voor het voorlopig verslag en hebben de beide bewindslieden hierop gereageerd. 

Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (33.610):

Wet pensioenaanvullingsregelingen (33.672):


Deel dit item: