25.900 nr. 87

Overgangsrecht in de sociale zekerheidDeze notitie bevat algemene uitgangspunten met betrekking tot overgangsrecht in de sociale zekerheid. De notitie is door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd in het nader rapport bij wetsvoorstel 25.900.


Stand van zaken

De plenaire behandeling van de notitie vond plaats op 27 juni 2000. Tijdens de behandeling is de motie Jaarsma c.s. (25.900 EK 87c) ingediend. Deze motie is op 4 juli 2000 met algemene stemmen aangenomen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2001 schriftelijk meegedeeld dat naar aanleiding van de motie-Jaarsma c.s. het Toetsingskader Overgangsrecht via de Aanwijzingen voor de regelgeving in de regelgeving wordt opgenomen. Een wijziging van de Aanwijzingen is in de loop van 2001 te verwachten.


Kerngegevens

begonnen

19 november 1999

titel

Wijziging van de Algemene nabestaandenwet in verband met gebleken onbillijkheden, "Notitie overgangsrecht in de sociale zekerheid"

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten