T01729

Toezegging Exacte uitwerking pakket maatregelen woningmarkt (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407)De minister voor Wonen en Rijksdienst zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van de leden Bröcker (VVD), Sent (PvdA), Essers (CDA), Van Strien (PVV), Ruers (SP), Van Boxtel (D66), De Boer (GroenLinks), Ester (CU), en De Lange (OSF) toe bij de Kamer terug te komen met de exacte uitwerking van maatregelen op het terrein van de woningmarkt, zeker van de tweede fase van de verhuurderheffing, van de manier waarop het woningwaarderingsstelsel wordt vormgegeven en van de manier waarop de huurverhoging wordt vormgegeven. 


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 18 – blz. 117

Minister Blok:

[...]

Ik meen van de Kamer in de eerste termijn goed te hebben begrepen dat ze in grote mate zegt: wij hebben begrip voor de financiële situatie waarvoor Nederland staat. In die zin onderschrijven de meeste sprekers dat een vorm van heffing plaatsvindt. Het overgrote deel van de Kamer zegt ook: de aanpak van scheefhuren, gecombineerd met de aanpak van de koopmarkt, levert in potentie een gebalanceerde aanpak op. Ze vraagt daarbij echter om terug te komen met de exacte uitwerking, zeker van de tweede fase van de verhuurderheffing, van de manier waarop het woningwaarderingsstelsel wordt vormgegeven en van de manier waarop de huurverhoging wordt vormgegeven. Dat heb ik goed verstaan en zeg ik hartgrondig toe.


Brondocumenten


Historie